RAF.NET.UA RAF.NET.UA
На главную О сайте Контакты

gerb

ДСТУ 4012.3-2001

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


Засоби безпечного зберігання

ЗАМКИ ВИСОКОЇ БЕЗПЕКИ

Вимоги, класифікація та методи випробувань на опір до несанкціонованого відмикання


ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО ТК-105 "Банківські та фінансові системи і технології", Міжгалузевим науково-дослідним інститутом проблем механіки "Ритм", Національним банком України та Головним управлінням державної служби охорони при МВС України

2 ВНЕСЕНО ТК-105 "Банківські та фінансові системи і технології"

3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 12 березня 2001 р. №93

4 Розділи 3-10, додаток А та додаток Б цього стандарту є повним автентичним текстом проекту європейського стандарту ENV 1300:1999 Secure storage units - Classification for high securiti locks according to their resistance to unautorized opening. (Засоби безпечного зберігання. Класифікація замків високої безпеки за опором до несанкціонованого відмиканя).

Структурні елементи цього стандарту "Зміст", "Сфера застосування", "Нормативні посилання" та "Визначення" оформлені згідно ДСТУ 1.5.

Розділи 3-6, 8 містять національні примітки.

У таблиці 2 та розділі 8 посилання на міжнародні стандарти змінено посиланнями на відповідні стандарти, чинні в Україні.

Додатки В, Г і Д є національною частиною цього стандарту.

Додаток В є повним автентичним текстом розділів 3-9 та 10 ISO 6988:1985 Metallic and other nonorganic coatings - Sulfur dioxide test with general condensation of misture. (Металеві та інші неорганічні покриття - Випробування диоксидом сірки з конденсацією вологи). У розділі В.7 цього додатку посилання на міжнародні стандарти замінено посиланнями на відповідні стандарти, чинні в Україні.

Додаток Г є повним автентичним текстом підрозділів 5.1 та 5.2 IEC 68-2-6:1995 Environmetal testing - Part 2: Tests Test Fc: Vibration (sinusoidal). (Випробування на вплив меанічних чинників - Частина 2. Випробування - Випробування синусоїдальною вібрацією), за виключенням таблиць Г.4, Г.5, Г.6

5 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

РОЗРОБНИКИ: Л.Блок; О. Бовсуновський; Ю. Гунченко; Н. Дорофєєва; М. Карнаух; М. Коваленко, канд. техн. наук; В. Лабунько; Г. Музичук; Т. Нечипорук; А. Нікітін (керівник розробки), д-р техн. наук; О. Черкашин; В. Шаповал; А. ШаповаловЗМІСТ

1 Сфера застосування
2 Нормативні посилання
3 Визначення
4 Класифікація
5 Вимоги
6 Технічна документація
7 Зразки випробувань
8 Методи випробувань
9 Звіт про випробування
10 Маркування
Додаток А Інструкція з монтажу
Додаток Б Визначення тривкості до маніпулювання на основі вимог до конструкції
Додаток В Метелеві та інші неорганічні покриття. Випробування діоксидом сірки з конденсацією вологи
Додаток Г Синусодальна вібрація. Діапазон частот. Амплітуда вібрації
Додаток Д Бібліографія

ДСТУ 4012.3-2001

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


Засоби безпечного зберігання

ЗАМКИ ВИСОКОЇ БЕЗПЕКИ

Вимоги, класифікація та методи випробувань на опір до несанкціонованого відмикання

СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОГО ХРАНЕНИЯ

ЗАМКИ ВЫСОКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Требования, классификация и методы испытаний на сопротивление несанкционированному открыванию

SECURE STORAGE UNITS

HIGH SECURITY LOCKS

Requirements, classification and metods of tests for resistance to unautorized opening


Чинний від 2001-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на механічні та електронні замки високої безпеки (ЗВБ), які виготовляються та модернізуються, і встановлює вимоги до ЗВБ, класифікацію і методи випробувань ЗБВ за їх опором несанкціонованому відмиканню.
Стандарт поширюється на необов'язкові деталі, за допомогою яких можна підвищувати загальну безпеку ЗВБ, а саме:
- головний код (майстер код)

best-safes.com
Лучшие сейфы. Каталог мировых и отечественных производителей

Пишите нам: raf@raf.net.ua